Welkom bij de portal van Kwaliteitskringen Nederland.
U kunt op de landkaart klikken op de Kwaliteitskring
die u zoekt.
Kwaliteitskringen zijn laagdrempelige platformen
waar bewustwording van integraal kwaliteitsmanagement
kan inspireren om te excelleren.

Vraag en aanbod, uitwisseling van ervaringen,
netwerkverbreding en kennisverrijking ten gunste van
de bedrijfsvoering worden (inter)actief gestimuleerd.
De Kwaliteitskringen in Nederland zijn regionaal georganiseerd
en hebben ca 2000 leden. NNK (Utrecht) is een landelijke organisatie.

Op de Agenda hieronder ziet u de activiteiten
in chronologische volgorde.