Kwaliteitskringen Nederland

Kwaliteitskringen zijn laagdrempelige platformen waar bewustwording van integraal kwaliteitsmanagement kan inspireren om te excelleren.

Vraag en aanbod, uitwisseling van ervaringen, netwerkverbreding en kennisverrijking ten gunste van de bedrijfsvoering worden (inter)actief gestimuleerd. De Kwaliteitskringen in Nederland zijn regionaal georganiseerd en hebben ca 2000 leden. NNK is een landelijke organisatie.

Een overzicht van alle bij het Landelijk Overleg Kwaliteitskringen aangesloten kringen treft u hieronder aan:

Kwaliteitskring Noord-Nederland en Flevoland
Kwaliteitskring Noord-Holland
Kwaliteitskring Zuid-Holland
Kwaliteitskring Zeeland
Kwaliteitskring Midden- en West-Brabant
Kwaliteitskring Gelderland
Kwaliteitskring Regio Zwolle (geen website)
Kwaliteitskring Twente
Kwaliteitskring Limburg

Veel kwaliteitskringen zijn ook te vinden op LinkedIn.

Het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (Utrecht) is het landelijk kennisnetwerk voor kwaliteitsmanagement

In de Agenda ziet u de activiteiten van de verschillende Kwaliteitskringen.
Leden van de aangesloten Kwaliteitskringen kunnen vaak zonder extra kosten deelnemen aan bijeenkomsten van andere kwaliteitskringen. Neem hiervoor contact op met de betreffende kring.